Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Laat het ons weten! 1.3. Raadpleeg de privacyverklaring van Superunie om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties. In dat geval zal Superunie zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Met Boodschappen.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. Superunie zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Boodschappen.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Superunie daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. Hier verzamel je jouw boodschappen en rond je het bestelproces af. Artikel 7. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Lekker met een groene salade. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Superunie onderhoudt Boodschappen.nl actief. Indien u informatie stuurt naar Superunie, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen, inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben, het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. Gebruik van de dienst Superunie spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Vervang zalm eens door tonijn. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. Deze 16 recepten overtuigen je vast moeiteloos om eens wat vaker zalm op het menu te zetten. We kijken uit naar jouw creatie! Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. 4.3. Door Boodschappen.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. De dienst Boodschappen.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Superunie. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Uw privacy is voor C.I.V. Met een eigen Boodschappen account heb je de volgende voordelen: Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in of gebruik Facebook om in te loggen op boodschappen.nl. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Superunie heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. Daarnaast is het verboden bij Boodschappen.nl: 2.3. Vervang zalm eens door tonijn. 7.2. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wil jij ook de Boodschappen-nieuwsbrief ontvangen? Raadpleeg de privacyverklaring van Superunie voor meer informatie. Weet je je wachtwoord niet meer dan kun je een nieuw wachtwoord opvragen. 7.3. Vervang 100 ml crème fraîche door kruidenroomkaas. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. Verhit olijfolie in een pan. Superunie is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Verwarm intussen de crème fraîche met zalm, tomaat en pesto. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Om u Boodschappen.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont Superunie op Boodschappen.nl advertenties van haar sponsors. Bewaar je recepten in een gemakkelijk overzicht. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 1. Blijf op de hoogte en ontvang elke week nieuwe aanbiedingen in je mail! 5.5. 5.4. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. Voeg de zalmblokjes toe en bak gaar. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 2. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Intellectueel eigendom Artikel 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Boodschappen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Superunie gevestigd is. 9.5. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. U vrijwaart Superunie van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie. Aan het gebruik van Boodschappen.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. 4.1. Kook ondertussen ook de pasta beetgaar. 3. Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Puzzelformulier Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Kruid naar wens met peper en zout. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Superunie meldt. Vervang 100 ml crème fraîche door kruidenroomkaas. Voeg de zongedroogde tomaatjes en gewone tomaat toe. C.I.V. 4.2. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Beschikbaarheid en onderhoud Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Doe er wat peper en zout bij. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Artikel 8. 5.3. Superunie B.A. Superunie zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. Contactgegevens U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met C.I.V. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Neem in plaats van groene pesto rode pesto of tapenade. Superunie mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Boodschappen.nl aanpassen. Overige bepalingen U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Gebruiksregels 1.1. Heb je opmerkingen of suggesties op dit recept Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd. Pasta provençal met zalm, tomaat en lente-ui, 4 eetl (half)gedroogde tomaatjes (Proef) in kleine stukjes, 1 pak speltpasta (zoals fusilli van la Bio Idea). Een vinkje zetten is daarvoor genoeg. De gekozen wachtwoorden moeten overeen komen. Je krijgt dan toegang tot je eigen Boodschappen-pagina. Voeg de gedroogde tomaat, room, mascarpone, limoensap, provençaalse kruiden en de bouillon toe, roer goed door en laat 10 minuten sudderen.